• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
23 กรกฎาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  เกร็ดความรู้
เที่ยวสนุกสุดใจกับ 25 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอ
[15 กุมภาพันธ์ 2558 14:09 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1609 คน
1

จะไปเที่ยวเมืองนอกทั้งที สิ่งที่ต้องเตรียมนอกจากเงินกับร่างกายที่ต้องพร้อมแล้วที่จะขาดไม่ได้คือ “หนังสือเดินทาง” (Passport) กับ “วีซ่า ” (Visa) ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการเดินทางสู่ประเทศต่าง ๆ

“หนังสือเดินทาง” เป็นเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลประเทศหนึ่งออกให้แก่พลเมืองหรือคนชาติของตน เพื่อใช้แสดงตนในการเดินทางไปต่างประเทศ ทุกคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีหนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางนั้นจะได้รับการประทับการตรวจลงตราหรือ “วีซ่า” ซึ่งเป็นเอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้ภายใต้การพิจารณาของประเทศ นั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นได้

พูดง่าย ๆ ก็คือ หนังสือเดินทางคือหลักฐานแสดงตนที่เป็นสากล ใช้เวลาจะเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนวีซ่าก็คือตราประทับในหนังสือเดินทางที่แสดงว่าประเทศนั้น ๆ อนุญาตให้เราเดินทางเข้าประเทศของเขานั่นเอง การขอวีซ่าสามารถไปขอได้ที่สถานทูตของแต่ละประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทย คนที่อยากไปเที่ยวก็ต้องขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนคนที่จะไปเรียน ไปทำงาน หรือไปติดต่อธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ก็ต้องขอวีซ่าให้ตรงกับจุดประสงค์ของตัวเอง ซึ่งก็จะได้รับวีซ่าที่ระบุระยะเวลาในการอยู่อาศัยในประเทศนั้น ๆ ต่างกัน และมีค่าธรรมเนียมต่างกันด้วย

สำหรับประเทศที่เป็นที่ร่ำลือกันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่าขอวีซ่ายากที่สุด น่าจะเป็นวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเพราะที่ผ่านมามีผู้ที่เดินทางเข้าไปในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแล้วหนีหาย ไปไม่ยอมกลับประเทศตัวเอง แต่ไปแอบพักอาศัยหรือทำงานแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “โรบินฮู้ด” รวมทั้งชื่อเสียงที่ไม่ดีนักของผู้หญิงไทยที่ไปทำอาชีพพิเศษ ทำให้ผู้หญิงสาวโสดที่เดินทางคนเดียวมักถูกปฏิเสธการให้วีซ่า นอกจากนั้น อเมริกายังเข้มงวดเป็นพิเศษกับผู้ที่จะเข้าประเทศเพราะเกรงภัยก่อการร้าย ด้วย

ดังนั้น การจะขอวีซ่าเข้าอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ ให้ผ่านโดยง่าย ก็จะต้องแสดงหลักฐานให้ชัดเจนว่าเราต้องการมาเที่ยวจริง ๆ และจะกลับประเทศของตัวเองแน่นอน เช่น มีแผนการเดินทางท่องเที่ยว มีหลักฐานการจองโรงแรม มีตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันกลับ มีจดหมายรับรองจากบริษัทที่เราทำงานอยู่ มีเอกสารที่แสดงฐานะภาพการเงิน (Bank Statement) ที่ทางธนาคารออกให้เพื่อแสดงว่าเรามีรายได้สม่ำเสมอ และมีเงินติดตัวเข้าประเทศในจำนวนที่มากพอ เป็นต้น และสำหรับคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวทางแถบประเทศยุโรป ก็มีวีซ่าที่เรียกว่า “วีซ่าเชงเก็น” (Visa Schengen) ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้ผู้ที่ต้องการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น อันประกอบไปด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ที่มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางไปได้ทั้ง 26 ประเทศ ในการขอวีซ่าเชงเก้นครั้งเดียว ทั้งนี้ในการขอวีซ่าเชงเก้นต้องวางแผนให้ดี โดยหากจะไปท่องเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งก็ต้องขอวีซ่าจากสถานทูตของประเทศ นั้น ๆ หรือหากต้องการเที่ยวหลาย ๆ ประเทศ เช่น จะไปฝรั่งเศสก่อนแล้วจึงไปเยอรมัน ตามด้วยอิตาลี ก็ต้องไปขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศแรกที่จะเดินทางเข้าไป แต่หากตามแผนการเดินทางนี้ เราจะอยู่ที่ฝรั่งเศส 2 วัน เยอรมัน 2 วัน อิตาลี 5 วัน ก็ต้องไปขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตอิตาลี เพราะอยู่ในอิตาลีนานที่สุด เป็นต้น แต่ก็มีบางประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า โดยจากข้อมูลของกรมการกงสุล (4 ก.พ. 2556) ให้ข้อมูลว่าประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า มีอยู่ทั้งหมด 25 ประเทศ/ดินแดน ได้แก่
 

 
2

25 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า เพียงขอรับ Visa on Arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
1. อาร์เจนตินา สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
2. บาห์เรน สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
3. บราซิล สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
4. บรูไน สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
5. กัมพูชา สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
6. ชิลี สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
7. เอกวาดอร์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
8. ฮ่องกง สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
9. อินโดนีเซีย สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
10. สาธารณรัฐเกาหลี สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
11. ลาว สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
12. มาเก๊า สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
13. มองโกเลีย สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
14. มาเลเซีย สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
15. มัลดีฟส์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
16. ปานามา สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน
17. เปรู สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
18. ฟิลิปปินส์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 21 วัน
19. รัสเซีย (เฉพาะวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น) สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
20. เซเซลส์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
21. สิงคโปร์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
22. แอฟริกาใต้ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
23. ตุรกี สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
24. เวียดนาม สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
25. ญี่ปุ่น สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน

แต่ทั้ง 25 ประเทศนี้ แม้ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าก็ใช่ว่าจะผ่านฉลุย หากเตรียมตัว เตรียมเงิน เตรียมหลักฐานไม่พร้อม หรือมีจุดประสงค์อื่น ๆ แอบแฝงในการเดินทาง ก็มีสิทธิ์ถูก ต.ม. ส่งกลับประเทศได้ง่าย ๆ เช่นกัน ทั้งที่ไปเหยียบถึงสนามบินบ้านเขาแล้วก็ตาม ดังนั้นหากใครมีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศ อย่าลืมเตรียมเรื่องการขอวีซ่าไปพร้อม ๆ กับการวางแผนการท่องเที่ยว และขอให้เที่ยวให้สนุกนะ

แหล่งข้อมูล: thaiza

 
 
เกร็ดความรู้
- วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ [15 กุมภาพันธ์ 2558 14:09 น.]
- มาตรการเรื่องของเหลวและการตรวจค้นในการโดยสารขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ [15 กุมภาพันธ์ 2558 14:09 น.]
- เที่ยวสนุกสุดใจกับ 25 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอ [15 กุมภาพันธ์ 2558 14:09 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.valentinosoutlet.cc   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:53 น.
IP : 161.202.76.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
chenlina20171219

supreme uk


coach factory outlet online


polo ralph


coach


cheap jordans


ugg boots


ugg outlet store


michael kors outlet


coach factory outlet


flip flops


air jordan


ugg outlet


canada goose jackets


moncler


michaelkors outlet


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors outlet online


kate spade


mont blanc pens


ray ban


polo ralph


michael kors


north face uk


michael kors handbags


louboutin


north face


air max


ray ban


tory burch outlet


ugg boots


ugg boots


jordan shoes


flip flops


nike air force


cheap nhl jerseys


nike tn


prada


canada goose


moncler


nike outlet


coach outlet


canada goose jackets


jordan retro


nike air max


kate spade outlet


nike free run


canada goose jackets


moncler uk


giuseppe zanotti shoes


ugg australia


ugg boots


rayban


polo ralph lauren


oakley sunglasses


nike huarache


pandora rings


ugg outlet


nike air max


moncler


ugg boots


north face jackets


coach


michael kors outlet online


uggs outlet store


timberland boots


coach factory outlet


canada goose


burberry scarves


ugg boots


basketball shoes


ray ban


ugg boots


soccer jerseys


uggs outlet


michael kors handbags


coach outlet


coach handbags


kate spade


ugg outlet


ugg boots


hollister co


coach factory outlet


hermes birkin


canada goose outlet


polo shirts


the north face


nfl jerseys wholesale


birkenstock sandals


air max


mulberry uk


hermes uk


moncler outlet


longchamp outlet


nike outlet


louboutin


ugg outlet


kate spade outlet


north face outlet


ugg outlet


ugg


ralph lauren


longchamp


ugg slippers


ray ban sunglasses


burberry outlet canada


cheap snapbacks


north face outlet


ugg boots outlet


ferragamo


michael kors taschen


coach outlet online


uggs outlet


coach outlet online


mlb jerseys


polo ralph lauren


salvatore ferragamo


christian louboutin outlet


ray ban outlet


hermes outlet


michael kors outlet


canada goose jackets


doudoune canada goose


true religion jeans


north face outlet


true religion


ugg boots


ugg boots


oakleys


kate spade outlet


michael kors handbags


michael kors outlet


under armour outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


uggs outlet


ugg pas cher


ugg boots


pandora jewelry


ralph lauren outlet


uggs outlet


cheap uggs


north face


north face uk


moncler jackets


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


nike football boots


burberry outlet


jordans


flip flops


jordan shoes


ugg canada


nike store


coach outlet


ugg boots


north face


christian louboutin


uggs outlet


cheap ray bans


the north face


canada goose sale


jordans


cheap nfl jerseys


calvin klein


tory burch outlet online


fitflops


birkenstock shoes


uggs


true religion jeans


oakley sunglasses wholesale


louboutin


cheap nfl jerseys


doudoune canada goose


oakley sunglasses


prada handbags


ralph lauren uk


polo ralph lauren outlet


adidas jeremy scott


ugg australia


ugg outlet


mont blanc


canada goose jackets


michael kors outlet


ugg boots sale


jordan shoes


uggs outlet


baseball jerseys


coach outlet


polo ralph lauren


louboutin shoes


burberry outlet


ralph lauren


coach outlet online


canada goose outlet


beats by dre headphones


air max


christian louboutin


supra shoes


moncler jacken


manolo blahnik


air max


north face


ugg boots


burberry outlet online


prada


adidas shoes


mulberry


ugg uk


nike trainers


longchamp


pandora charms


ugg boots


ugg


north face jackets clearance


canada goose outlet online


canada goose sale


pandora jewelry


tommy hilfiger


polo ralph lauren


michael kors outlet clearance


coach outlet online


coach outlet online


ugg boots


michael kors outlet


jordan


nba jerseys


kate spade


true religion jeans


michael kors outlet


longchamp outlet


ray ban sunglasses sale


true religion jeans


juicy couture


oakley sunglasses


coach factory outlet


scarpe hogan


timberland boots


ugg boots


coach outlet


oakley sunglasses


uggs


coach outlet


canada goose outlet


nike outlet


christian louboutin outlet


christian louboutin outlet


ugg uk


ugg boots


rolex replica watches


michael kors outlet


adidas uk


uggs outlet


jordan pas cher


ugg


ugg sale


north face jackets


ugg boots clearance


adidas shoes


canada goose jackets


moncler uk


north face


ugg boots


pandora charms


air jordan


burberry scarf


oakley sunglasses cheap


moncler


coach outlet


canada goose jackets


ferragamo shoes


oakley sunglasses


supreme outlet


pandora charms


canada goose jackets


ugg outlet


michael kors outlet online


michael kors


hermes


ugg canada


adidas outlet


north face outlet


ralph lauren outlet online


moncler pas cher


prada bags


polo ralph lauren


michael kors outlet online


louboutin


oakley vault


canada goose


ray bans


jordan shoes


ralph lauren outlet online


nfl jerseys


coach outlet


hollister clothing


tory burch uk


mbt shoes


ugg clearance


ugg boots


michael kors outlet


pandora jewelry


louboutin


pandora jewelry


adidas football boots


nhl jerseys


moncler


oakley sunglasses cheap


nike factory outlet


flops


louboutin


coach outlet online


ugg outlet


coach factory outlet


coach outlet online


coach factory


birkenstock outlet


air max


cheap mlb jerseys


coach factory outlet


coach outlet online


moncler outlet


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet


ugg boots


ugg outlet


rayban


burberry outlet


stan smith shoes


moncler outlet


canada goose canada


nike jordans


the north face


jordans


ugg boots cheap


polo ralph


moncler


true religion jeans


supreme


mont blanc


balance shoes


scarpe mbt


nike outlet


jordan shoes


ray ban


the north face


supreme


michael kors handbags


ugg outlet


christian louboutin


canada goose outlet


longchamp handbags


flops


ugg outlet store


north face


vibram fivefingers


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


nike huarache


michael kors uk


air jordans


adidas yeezy boost


cheap nfl jerseys


coach outlet online


pandora jewelry


cheap rolex watches


adidas stan smith


ray ban sunglasses


pandora jewelry


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


nike factory outlet


canada goose outlet


swarovski


air jordan


ugg outlet store


canada goose outlet


ray ban wayfarer


jordans


louboutin


converse shoes


moncler outlet


ralph lauren outlet


nike blazer shoes


moncler jackets


longchamp


north face


blackhawks jersey


ralph lauren outlet


adidas outlet


tory burch outlet


nike air


nike air max


adidas wings


chenlina20171219
ชื่อ : chenlina   E-mail : chenlina1231@outlook.com    วันที่ : 19 ธันวาคม 2560 14:04 น.
IP : 209.160.120.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Engine by MAKEWEBEASY