• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
19 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
 วิธีการจองทัวร์

คำแนะนำในการจองทัวร์
  
      เรียนลูกค้าทุกท่านแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 1-2 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เนื่องจากเป็นช่วงที่นิยมไปเที่ยวกันมากแนะนำให้ลูกค้าวางแผนการจองล่วงหน้าก่อนประมาณ 1-2 เดือน

วิธีการจองทัวร์และการโอนเงินชำระค่าทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 02-412-7888 HotLine: 082-244-0268 (คุณฝน), แฟกซ์ 02-412-7885 หรือส่งอีเมล์มาที่ jiecenter_thaigoodtour@hotmail.com เจ้าหน้าที่จะทำการจองและยืนยันการจองกลับอีกครั้ง

2. การจองทัวร์จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระค่ามัดจำทัวร์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมทัวร์ค่ามัดจำแตกต่างกันแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละประเทศ

3. กรุณาส่งหลักฐานสลิปการโอนเงิน ทางแฟกซ์ 02-412-7888 หรืออีเมล์ jiecenter_thaigood.com หรือถ่ายรูปสลิปโอนเงินส่งมาทาง Line ID: fonzz1234 เจ้าหน้าที่จะยืนยันการรับเงินโดยออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทุกท่าน

(*เลขบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบพร้อมยืนยันการจองทัวร์ของลูกค้า)

 


Engine by MAKEWEBEASY