• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
22 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  SINGAPORE, MALEYSIA, BALI
[ +zoom ]
PREMIUM FORMURA 1 SINGAPORE GRAND PRIX 3D2N
Print
รหัสสินค้า : JIE_0011-5
ราคา : 72,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 69,900.00 บาท
[25 มิถุนายน 2556 10:45 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 1115)

ต้อนรับสุดยอดการแข่งขันความเร็ว ระดับโลก
2013 FORMURA 1 SINGAPORE GRAND PRIX
การแข่งขัน FORMURA 1 รายการเดียวในโลก ที่ได้รับสิทธิ์จัดการแข่งขันตอนกลางคืน
โดยมีฉากหลังอันงดงามของเมืองสิงคโปร์ยามค่ำคืน
คัดสรรที่พักระดับพรีเมี่ยม ด้วยความพิเศษที่ท่านสามารถชมการแข่ง F1 ได้จากหน้าต่างห้องนอน
พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรส JUMBO SEAFOOD, ข้าวมันไก่สิงคโปร์
TODAI INTER NATIONAL BUFFET
ตื่นตากับการแข่งขันความเร็วระดับโลกพร้อมกัน   20-22/ 21-23/ 22-24 กันยายน 2556

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY

05.30 น.                  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D
                                สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็ค
                                สัมภาระ พร้อมรับเอกสารการเดินทาง
08.00 น.                  ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ TG 403 พักผ่อนบนเครื่องบิน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
                                 ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
11.15 น.                  คณะเดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
                                 แล้วนำท่านขึ้นรถโค้ช เพื่อไปรับประทานอาหาร
เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์ชื่อดัง
                                 บริการท่านด้วย ไก่ต้มเนื้อนุ่ม สูตรเด็ดจากทางร้าน พร้อมด้วยน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของชาวสิงคโปร์
                                 ออกรสเปรี้ยวหวาน และเผ็ดเล็กน้อย หรือจะจิ้มกับซีอิ้วดำ ก็อร่อยเขาอันดีกับไก่ชิ้นโตเนื้อนุ่ม
                                 ทานคู่กับข้าวมัน กลิ่นหอม และยังมีเมนูอีกมากมาย ทั้งซี่โครงหมูหมักซอสสูตรพิเศษผัดงา,
                                 คะน้าฮ่องกงผัดน้ำมันหอย, เต้าหู้ผัดหมูหมักซอสบาบีคิว, ซุปประจำวัน

                        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ชมตัวเมืองที่ได้รับการพัฒนาและการสร้างเมืองให้เป็นที่
                        สนใจของคนทั่วโลก ระหว่างทางผ่านชมทิวทัศน์อันสวยงามและความสะอาดของถนนหนทาง
                        ผ่านชมเมือง ชมสนามปาดังสนามขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และ ศาลาว่า
                        การเมือง จากนั้นนำท่านชมถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงค์โปร์ ท่านสามารถ
                        ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิง
                        ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม
                        วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์
                       โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆเกี่ยวกับ
                        ศาสนาพุทธ นำท่านนมัสการพระเขี้ยวแก้ว พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า...
                        นำท่านเข้าเยี่ยมชม ปอดแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ด้วนเงินลงทุนมหาศาล เนรมิต GARDEN BY
                        THE BAY สวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ นำท่านพบกับความยิ่งใหญ่ของแปลงพันธุ์ไม้จากทั่วโลก
                        เริ่มต้นจาก CLOUD FOREST จำลองบรรยากาศของภูเขาสูง หมอก และอากาศเย็นๆ ภายในเรือน
                        กระจกขนาดใหญ่ อลังการกับน้ำตกฝีมือมนุษย์ สูงขนาดตึก 5 ชั้น แซมด้วยไม้นานาพันธ์ เดินต่อไปยัง
                        CLOUD WALK บนความสูงประมาณ 40 เมตร ที่จะนำทุกท่านชมบรรยากาศโดยรอบในมุมมองใหม่ๆ
                        นำท่านเข้าชมโซนต่างๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น THE LOST WORLD รวบรวมเอาพันธ์
                        ไม้กินแมลงต่างๆเอาไว้ หรือ CRYSTRAL CAVEN คริสตัสแห่งหินงอกหินย้อยในถ้ำ และโซนต่างๆ
                        อีกมากมาย สัมผัสกับบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ณ FLOWER  DOME แสดงพันธ์ไม้ต่างๆ
                        ทั้งไม้ยืนต้น ดอกไม้ จากประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นชิลล์ๆ ถ่ายรูปแนวๆ
                        พร้อมแอคท่าเก๋ๆ กับ ต้นเบาบับ และดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่พร้อมจะเป็นแบบ 
                        BACKGROUND สวยๆ ให้สาวๆได้รูปไปโชว์ได้อย่างไม่อายใคร เมื่อแดดร่ม ลมตก พระอาทิตย์
                        เริ่มเคลื่อนตัวสู่ผืนดิน ขอนำทุกท่านเข้าสู่ไฮไลท์อันโดดเด่น และสง่างาม ของ SUPERTREE
                        ต้นไม้ยักษ์ สูงขนาด 25 ถึง 50 เมตร  หรือตึกประมาณ 9 ถึง 16 ชั้น ประดับประดาด้วย พืชเมืองร้อน
                        ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟิร์น ที่จะคอยเปล่งแสงอวดสีสัน ด้วยแสงไฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
                        ให้สว่างไสว กลายเป็นสวนในจินตนาการยามค่ำคืน พิเศษ!! ตื่นเต้นกับทางเดินยกระดับเชื่อมต่อ
                        SUPERTREE แต่ละต้น ท่านจึงสามารถมองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากที่สูง และบนต้นที่สูง 50 เมตร
                        จะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของอ่าว แบบพาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ
ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร TODAI บริการท่านด้วย INTERNATIONAL SEAFOOD BUFFET & SUSHI 
ที่พัก                 PAN PACIFIC HOTEL (HARBOUR STUDIO ROOM) หรือเทียบเท่า 
                         ท่านสามารถชมการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่านักแข่ง F1 ได้จากหน้าต่างห้องนอนของท่าน 

 

วันที่สองของการเดินทาง      (2)           เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

เช้า                           บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก  
                                 นำท่านเดินทางสู่ RESORT WORLD SENTOSA นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อันยิ่งใหญ่
                                 ระดับโลก กับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่า เป็นที่รู้จักกันในฐานะสวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
                                 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร์ ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
                                 ณ บริเวณ Fashion Gallery อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งได้สนุกกับสวนสนุก
                                 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เครื่องเล่นที่มีถึง 24 ชนิดโดยเป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่ถึง 18 ชนิด ระหว่างที่
                                 สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดแล้ว ทุกท่านยังเสมือนได้ท่องไปใน ธีมปาร์คที่รวมตัวละครและสถานที่ใน
                                 ภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังของบริษัทดรีมเวิร์คส์ แอนิเมชั่น คือมาดากัสการ์ (Madagascar) และเชร็ค
                                 (Shrek) “สนุกกับการท่องไปในโลกของเหล่าตัวละครจากมาดากัสการ์ กับการล่องเรือผ่านป่าจำลอง
                                  เคล้าเสียงเพลงที่ทั้งสนุกและตื่นเต้น ในมาดากัสการ์: ป่วนป่าแอฟริกา (Madagascar: A Crate Adventure)
เที่ยง                         อิสระอาหารกลางวัน ภายในสวนสนุก
                                  เพลิดเพลินกันต่อกับ ธีมปาร์คที่อยู่ใกล้ๆกันคือ ปราสาทฟาร์ ฟาร์ อเวย์ (Far Far Away Castle)
                                  ของฮีโร่ตัวเขียวเชร็ค และเจ้าหญิงฟีโอน่าในภาพยนตร์เรื่องเชร็ค ซึ่งเป็นปราสาทของกษัตริย์ฮาโรลด์
                                  และเป็นที่ประทับของเจ้าหญิงฟีโอน่า ตัวปราสาทมีความสูง 40 เมตร สิ่งที่ห้ามพลาดในโซนนี้ คือการ
                                  ชมมัลติมีเดียเชร็ค 4D ที่พาเชร็ตและผองเพื่อนมาโลกแล่นอยู่ต่ออย่างสมจริง, ชมการโชว์ร้องเพลงของดองกี้
                                  และเครื่องเล่นมหาสนุก เมจิก โพชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่พลาดกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวต่างๆ ไม่ว่า
                                  จะเป็นการผจญไปในอาจักรของมัมมี่อันสุดร้าย ที่พาหลบเลี่ยงทั้งลูกไฟ หิน แมลงปีกแข็ง ที่มาพร้อม
                                  กับกองทัพมัมมี่ ที่จะมาเขย่าขวัญในรูปแบบของ 3D อย่างสมจริง หรือจะไปกรี๊ดให้สุดเสียงกับ รถไฟเหาะ
                                  ตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก กับ CYLON (สายสีน้ำเงิน) & HUMAN (สายสีแดง) ที่ตั้งตระหง่านรอคอย
                                  ผู้กล้าที่จะไปพิชิต สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้สำหรับ UNIVERSAL แห่งนี้ กับ เครื่องเล่นที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด
                                  กับ TRANSFORMER RIDE ร่วมต่อสู้เหล่าร้ายไปพร้อมกันกับ หุ่นยนต์ TRANSFORMER ที่ทำให้ทุก
                                  ท่านหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของความตื่นเต้นและหวาดเสียว ของการต่อสู้ระหว่าง ธรรมมะและอธรรม ที่จะ
                                  คอยวิ่งไล่ตามหลัง หรืออ้อมมาดักหน้าเราได้ทุกเมื่อ พาหลบเลี่ยงทั้งลูกกระสุน ระเบิด กระแสไฟ ท่าม
                                  กลางความเร็วของรถ TRANSFORMER ในบรรยากาศสุดเร้าใจ พักเหนื่อยกันกับโซนจูราสสิคปาร์ค
                                  ในบรรยากาศร่มรื่นกับสวนยุคโบราณ แต่ยังแอบซ่อนความตื่นเต้นเอาไว้กับ การล่องเรือผจญภัยไปกับ
                                  สายน้ำเย็นฉ่ำ ในโลกล้านปี ต่อด้วยการแสดงโชว์สุดอลังการจากฮอลลีวู้ด ในโซนของNEW YORK TOWN
                                  ที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะ และ ความอลังการในสายตาของผู้ชมทุกเพศทุกวัย
ค่ำ                              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร JUMBO SEAFOOD อาหารทะเลสูตรเด็ดที่ใครๆ มาสิงคโปร์ก็ต้องลอง
                                  บริการท่านด้วย ปูผัดพริก, กุ้งต้ม, ผัดเต้าหู้ทะเลรวม, ผัดผักบร็อคโคลี่, ปลากะพงนึงในสูตรต้นตำรับ,
                                  ข้าวผัดไก่ปลาเค็ม และของหวาน
                                  ถึงเวลาอันน่าตื่นเต้นของคนที่รักความเร็วเป็นชีวิตจิตใจ กับการแข่งขัน FORMULA 1 ที่ยิ่งใหญ่
                                  ใจกลางเมืองสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่ได้สิทธิ์จัดการแข่งขันรถ F1 ชิงแชมป์โลกตอน
                                  กลางคืนที่มาริน่าเบย์สตรีทเซอร์กิต ทำให้รายการโดดเด่นเหนือรายการอื่นๆมาก ผู้ชมทั่วโลกจะได้ดูใน
                                  เวลาที่เหมาะสมโดยมีฉากหลังที่สวยงามยามค่ำคืนของสิงคโปร์ และยังเป็นเพียง 1 ใน 3 สนามที่มีการ
                                  จัดการแข่งขันแบบทวนเข็มนาฬิกา และสนามนี้มีระยะทางต่อรอบ 5.073 กม. มีโค้ง 23 โค้ง แข่งขันทั้งหมด
                                   61 รอบ รวมระยะทาง 301.316 กม. สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 298 กม./ชม. นอกจากนี้ยังมีการจัดความ
                                   บันเทิงอยู่บริเวณโดยรอบ และในปีนี้ ได้มีการจัดคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังอย่าง RIHANNA และ JUSTIN
                                   BIEBER มาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมด้วย
ที่พัก                           PAN PACIFIC HOTEL (HARBOUR STUDIO ROOM) หรือเทียบเท่า
                                   ท่านสามารถชม

การแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่านักแข่ง F1 ได้จากหน้าต่างห้องนอนของท่าน 

 

วันที่สามของการเดินทาง      (3)           เกาะเซ็นโตซ่า – S.E.A. AQUARIUM – ช้อปปิ้ง ออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ

เช้า                            บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก
                                  นำท่านชมความอลังการแห่งโลกใต้ท้องทะเล ณ S.E.A. AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล
                                  ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสประสบการณ์การเชยชมความงดงามของโลกใต้ท้องทะเลของทั่วโลก
                                  พบกับสัตว์น้ำสายพันธ์ต่างๆ กว่า 2,000 สายพันธ์ ตื่นเต้นกับความแปลกใหม่ของการจัดแสดงพันธ์ปลา
                                  และสัตว์น้ำ ที่จะทำให้สนุกและลุ้นอยู่ทุกนาที ไม่ว่าจะเป็น การเดินบนน้ำที่มีปลากระเบนตัวยักษ์แหวก
                                  ว่ายอยู่ด้านล่าง นั่งมอง เหม่อลอยไปกับการชมปลานานาชนิดที่ว่ายอยู่ในแทงค์น้ำขนาดใหญ่
                                  เสมือนว่าท่านลงไปยืนอยู่ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ โดยมีปลาตัวเล็กตัวน้อย ร่ายรำอยู่รอบกาย
                                  ต่อด้วยแสงสีแห่งมหาสมุทร เจลลี่ตัวน้อยที่คอยเปล่งแสง เสมือนโคมไฟประดับประดา งานเลี้ยงยามค่ำคืน
                                  แมงกะพรุนนานาชนิดที่ทำให้ท้องทะเลอันมืดมิด กลายเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีดาวดวงน้อยเปล่ง
                                  แสงอยู่เต็มฟ้า และจะมีซักกี่ที่ ที่จะพาท่านเดินผ่านลอดอุโมงค์ยักษ์ที่มีปลาฉลามนับร้อย
                                  ว่ายวนอยู่เหนือศีรษะ... การจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ถ้าเปรียบกับกาแฟ แก้วหนึ่งก็คงมีรสชาติ
                                  กลมกล่อม เข้มข้น แต่หวานกำลังดี  สมกับคำว่า “พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งเอเชีย ซักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ควรเยือน”
เที่ยง                         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร JUMBO SEAFOOD อาหารทะเลสูตรเด็ดที่ใครๆ มาสิงคโปร์ก็ต้อง
                                  ลอง บริการท่านด้วย ปูผัดพริก, กุ้งต้ม, ผัดเต้าหู้ทะเลรวม, ผัดผักบร็อคโคลี่, ปลากะพงนึงในสูตรต้นตำรับ,
                                  ข้าวผัดไก่ปลาเค็ม และของหวาน
                                  นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย
                                  อาทิเช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิมาย่า, ออชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น
                                  ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ทั้ง LOUIS VUITTON,
                                  CHANEL, MUI MUI, TOPSHOP, H&M, GUCCI, COACH หรือจะเป็นสินค้าที่นักช้อปจากเมืองไทย
                                  ต้องซื้อกลับบ้านทุกครั้งที่ไป เช่น CHARLES & KEITH ที่ถูกกว่าเมืองไทยเกือบครึ่ง DOROTHY PERKINS,
                                  TOP MAN เป็นต้นเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ที่ TOY R US
                                  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
22.00                        ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 410 สู่กรุงเทพฯ
23.20                        คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยส
วัสดิภาพและประทับใจ

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินแอร์เอเชีย
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 28,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ ยูนิเวอร์ แซล มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย สายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ 3K
ราคา : 24,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 21,900.00 บาท
กัวลาฯ มะละกา เก็นติ้ง เลโกแลนด์ ยะโฮร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอแซล
ราคา : 21,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 19,900.00 บาท
คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาฯมะละกา-ยะโฮร์ 5 วัน 4 คืน
ราคา : 23,500.00 บาท
ราคาพิเศษ : 20,500.00 บาท
ยอร์คจาการ์ต้า – บุโรพุทโธ – พราห์มบานัน
ราคา : 31,500.00 บาท
ราคาพิเศษ : 28,500.00 บาท
เกาะสวรรณ์ บาหลี 4 วัน
ราคา : 13,200.00 บาท
ราคาพิเศษ : 10,200.00 บาท
SINGAPORE SUMMER 3 วัน 2 คืน (เดินทางโดยสายการบินไทย TG)
ราคา : 22,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 20,900.00 บาท
Full Package Bali 4 วัน เที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ 2 คน ก็ไปได้ พร้อมไกด์นำเที่ยว
ราคา : 8,500.00 บาท
HIGHLIGHT ROUTING SINGAPORE LUXURIOUS 3D2N
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY